Το κατάστημα ΑΦΟΙ ΚΑΝΤΖΑ Ο.Ε. – ΜΑΓΜΑ έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού 1 στις 30/4/2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19 από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού / ΕΣΠΑ 2014-2020.