• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Εφαρμογών – Προγραμμάτων, Εμπορικών ή Custom
  (Κατά παραγγελία / εξ. όταν δεν υπάρχει πρόγραμμα που να καλύπτει τις ανάγκες κάποιου)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ANDROID GOOGLE PLAY & APPLE STORE
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Σταθερών, Φορητών) & Tablet
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ SERVER, WORKSTATION ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
 • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η/Υ (ΚΟΜΜΑΤΙ-ΚΟΜΜΑΤΙ) ΕΩΣ ΚΑΙ SERVER ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ (LAN/WAN/ISP/WLAN/WISP/VPN κ.α.)
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (άλλων εταιρειών & της δικής μας)
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΡΩΝ
 • Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σταθερών, Φορητών) & Tablet (Windows, Android, Apple)
 • Επισκευή Περιφερειακών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Εκτυπωτών, Οθονών, UPS, κ.α.)
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ και ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET
 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ INTERNET
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

Magma
Magma is molten or partially molten rock beneath the Earth’s surface. When magma erupts onto the surface, it is called lava. Magma typically consists of (1) a liquid portion (often referred to as the melt); (2) a solid portion made of minerals that crystallized directly from the melt; (3) solid rocks incorporated into the magma from along the conduit or reservoir, called xenoliths or inclusions; and (4) dissolved gases.