Ενημέρωση Τελικού Χρήστη και Διανομέα:
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα για να αποφύγετε το άγχος-απάντησης προς εισπρακτικές εταιρίες.

Είναι πρόγραμμα καθαρά για προσωπική χρήση και όχι επαγγελματική.

Η χρήση του γίνεται με ευθύνη του χρήστη και όχι του δημιουργού.

Το πρόγραμμα μπλοκάρει αρκετά τηλέφωνα – αν το κινητό σας είναι αργό & παλαιάς τεχνολογίας – δεν συνίσταται.
Requirements: RAM 256MB, CPU >600MHz
Recommended: RAM 1GB+, 2xCPU >1GHz

Σε περίπτωση που δεν φτάνει η μνήμη RAM για κάποια λειτουργία ή άλλη εφαρμογή το σύστημα του Android μπορεί να κλείσει για λίγο το Ban-BaNk, όποτε την δεδομένη στιγμή δεν θα δουλεύει πλήρως το λογισμικό μας. Γι’ αυτό φροντίστε η συσκευή σας να δουλεύει με ελεύθερη μνήμη…

Οι κλήσεις που μπλοκάρει φαίνονται κανονικά στο Αρχείο Κλήσεων του κινητού σας ως απαντημένες.

Μόλις ενεργοποιηθεί – κάντε επανεκκίνηση το κινητό σας.

Αν πιστεύετε πως κάποιο τηλέφωνο δεν μπλοκάρεται και είναι κάποιας ενοχλητικής εταιρίας (τηλε-πωλήσεων, εισπρακτικής, κτλ) αποστείλετε το με email στο service@magma.gr – θα ελεγχθεί και έπειτα θα προστεθεί. Αν πιστεύετε και το αντίθετο, πως μπλοκάρεται κάποιο τηλέφωνο δίχως λόγο – αποστείλετε το με τον ίδιο τρόπο.


Το λογισμικό BAN BANk (Greek Version) by MAGMA Multimedia Productions χειρίζεται προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες αλλά σε καμιά περίπτωση δεν στέλνει, μεταφέρει, αποθηκεύει στοιχεία σε κάποιον διακομιστή.


Πιο συγκεκριμένα χειρίζεται τα παρακάτω δικαιώματα:

android.permission.READ_PHONE_STATE
android.permission.CALL_PHONE
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS
android.permission.READ_CONTACTS
android.permission.ANSWER_PHONE_CALLS
android.permission.READ_CALL_LOG

Σύμφωνα με την GOOGLE-PLAY, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτά τα δικαιώματα σε ένα APK απαιτείται να έχουν ορίσει μία πολιτική απορρήτου.

Επεξήγηση READ_PHONE_STATE/READ_CALL_LOG/ANSWER_PHONE_CALLS/CALL_PHONE – η συγκεκριμένη τεχνική βοηθά το πρόγραμμα να τρέχει/δουλεύει συνεχώς (FOREGROUND_SERVICE) χωρίς να γίνετε αντιληπτό (MODIFY_AUDIO_SETTINGS) από τον τελικό χρήστη και δίνει την δυνατότητα να διαβάζει εισερχόμενες κλήσεις και να τις απαντά (κατόπιν τερματίζοντας την κλήση) ελέγχοντας μια μεγάλη βάση δεδομένων από πιθανά ενοχλητικά τηλέφωνα.

Αν χρειαστεί να ελέγξει τις επαφές τότε χρησιμοποιεί τα δικαιώματα: READ_CONTACTS

Αν ο τελικός χρήστης δεν καταλαβαίνει τι σημαίνουν τα παραπάνω και δεν εμπιστεύεται τον προγραμματιστή τότε καλό είναι να μην εγκαταστήσει την εφαρμογή.

  • Η MAGMA Multimedia Productions σε καμία περίπτωση δεν θέλει και δεν επιθυμεί την χρησιμοποίηση των δεδομένων που προέρχονται από το κινητό σας. Δεν καταγράφει σε κανένα διακομιστή τίποτα!

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ο χρήστης συμφωνεί με όλα τα παραπάνω.